Rozwijamy nowe produkty dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej

12 stycznia, 2018

 

 

 

 

Firma Kemipol Sp. z o.o. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 będzie realizować projekt:

Stworzenie nowego procesu uzyskiwania wodorotlenków/tlenków żelaza w wyniku odzysku surowców z odpadów z przemysłu metalowego i galwanicznego”

Nasza firma otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 806 883,50 zł.
Całkowity budżet projektu wynosi 6 604 912,48 zł.

Projekt dotyczy prac badawczych nad technologią przetwarzania odpadów pochodzących z procesów galwanicznych i metalurgicznych. W ramach projektu będziemy poszukiwać efektywnej technologii izolacji żelaza. Chcemy stworzyć wartościowy produkt do neutralizacji H2S, który powstaje w instalacjach oczyszczania ścieków, produkcji biogazu oraz na składowiskach odpadów organicznych. Ponadto, będzie badana możliwość regeneracji i recyklingu „topnika”
W ramach projektu zostanie zaprojektowana i wybudowana instalacja pilotowa do badań nad nowymi produktami.


Projekt „Stworzenie nowego procesu uzyskiwania wodorotlenków/tlenków żelaza w wyniku odzysku surowców z odpadów z przemysłu metalowego i galwanicznego” nr POIR.01.02.00-00-0046/17 realizowany od 1.01.2018 do 31.12.2020.