CZYSTA WODA – CZYSTE ŚRODOWISKO

Misją Kemipolu jest „CZYSTA WODA – CZYSTE ŚRODOWISKO”. Nasze produkty i aplikacje służą głównie uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków i dodatkowo wychodzimy poza te zastosowania. Interesuje nas czyste powietrze, zdrowe środowisko naturalne, lepsza jakość życia. Stąd druga część misji, jej uzasadnienie znajdziecie Państwo przeglądając naszą ofertę.

Zintegrowany System Zarządzania Firmą obejmuje swym zakresem całą firmę i jest narzędziem, dzięki któremu KEMIPOL ma być organizacją realizującą cele strategiczne, rozwijającą się w sposób ciągły i mającą właściwości uczenia się. System ten – z założenia – nie jest elementem stałym, a jego rozwój obejmuje coraz szerszy zasięg dążąc do określenia zasad działania zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Główne Obszary naszej działalności

Kiedy prawie dwadzieścia pięć lat temu wprowadzaliśmy strącanie chemiczne na polskich oczyszczalniach ścieków miało ono na celu przede wszystkim intensyfikację procesu oczyszczania (redukcje BZT, ChZT, zawiesiny) oraz usuwanie fosforu. W chwili obecnej, na większości nowych, bardzo zaawansowanych technologicznie obiektach jesteśmy doradcą technologa pracując wspólnie nad optymalizacją procesu. Optymalizacja ta może przebiegać różnorodnie – jej kryteria są technologiczne bądź ekonomiczne.

Woda komunalna

Koagulacja jest jednym z podstawowych procesów uzdatniania wody powierzchniowej. Jej optymalizacja jest istotnym elementem technologii stosowanej na  …

Ścieki komunalne

Dzięki odpowiedniemu stosowaniu koagulantów, oczyszczalnia może nie tylko uzyskiwać wymagane parametry ścieków na wyjściu, ale minimalizować swoje wydatki …

Ścieki w przemyśle

Jesteśmy w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy w zakresie przygotowania wody (jak np. przygotowanie wody do procesu odwróconej osmozy w …

GOSPODARKA OSADOWA

Spółka Kemipol specjalizuje się w optymalizacji procesów osadowych na oczyszczalniach ścieków. Nasza oferta w zakresie optymalizacji procesów osadowych …

Profil naszej działalności

Kompleksowe rozwiązania aplikacji chemikaliów na obiektach wodno-ściekowych

Wdrożenia

Identyfikujemy problemy i potrzeby rozwoju, testujemy różne warianty rozwiązań, optymalizujemy i wprowadzamy wybrane rozwiązania do eksploatacji.

Dbałość o klienta

Organizujemy testy laboratoryjne, techniczne, dostawę sprzętu magazynowo – dozującego oraz całą logistykę dostaw.

Rozwój produktów i technologii

Opracowujemy produkty optymalizujące procesy w zależności od jakości surowca
i pożądanych efektów technologicznych i ekonomicznych.

Seminaria i konferencje

Dzielimy się wiedzą, organizujemy konferencje, seminaria, wydajemy książki – materiały konferencyjne oraz informator WODNY ŚWIAT.

Aktualności