Zarząd Spółki:

  • Joanna Jóźwiak – Dyrektor Zarządzająca
  • Jakub Komajda – Zastępca Dyrektora Zarządzającego ds. Produkcji

KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne:

  • KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów)
  • Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., Police (34% udziałów)
  • Bank Ochrony Środowiska (15% udziałów)