Aplikacje przemysłowe występują wszędzie tam, gdzie do produkcji zużywana jest woda, może ona pracować w obiegach zamkniętych, lub może być oddawana do środowiska naturalnego.

Aplikacje te podzielić można na:

  • przygotowanie wody procesowej
  • oczyszczanie ścieków przemysłowych

Wszystkie problemy rozwiązywane w przypadku obiektów komunalnych (patrz uzdatnianie wody oraz oczyszczanie ścieków komunalnych) pojawiają się także w przemyśle zużywającym wodę. Mają one jednak inną skalę i charakteryzują się innym nasileniem, istotna jest tu również specyfika wymagań indywidualnego klienta.

Jesteśmy w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy w zakresie przygotowania wody (jak np. przygotowanie wody do procesu odwróconej osmozy w elektrociepłowni), jej uzdatniania w zamkniętych obiegach technologicznych (np. Desin-Fix do dezynfekcji). Parametry ścieków przemysłowych na wejściu do oczyszczalni są najczęściej wielokrotnie większe niż na obiektach komunalnych, a zastosowanie tu chemii jest warunkiem niezbędnym prowadzenia dalszych procesów oczyszczania. Z tego powodu wiedza i optymalizacja w zakresie doboru środka i jego dawki nabiera tu szczególnego znaczenia.

W przypadku konieczności modernizacji czy rozbudowy oczyszczalni pracujemy nad minimalizacją nakładów inwestycyjnych przy uzyskaniu wymaganych efektów ekologicznych. Robimy to wspólnie z potencjalnym inwestorem – rozpoczynając prace w laboratorium, a kończąc na aplikacjach w nowo powstających obiektach.