Nowoczesne Technologie w oczyszczaniu ścieków

mające zastosowanie w Kemipolu

Wykorzystując połączenie naszego 30-letniego doświadczenia, naszych wysokiej jakości chemikaliów i inteligentnych rozwiązań KemConnect™ możemy poprawić wydajność procesów, obniżyć koszty i zapewnić zgodność działań z wymaganiami prawnymi.

KemConnect™ to platforma umożliwiająca automatyzację i wizualizację procesów przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności i efektywnym wykorzystywaniu chemikaliów.

KemConnect VMI™ – pomiar poziomów magazynowych chemikaliów, to optymalizacja łańcucha dostaw poprzez monitorowanie i analizowanie poziomów zapasów chemicznych. Automatyczna dostawa zapewnia skrócenie czasu reakcji i ciągłość dostaw. Optymalizuje koszty, rejestruje historię zdarzeń i dostaw, pozwala na wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w pracy układu dozującego. Rozwiązanie KemConnect VMI™ umożliwia zdalne i inteligentne zarządzanie magazynem substancji chemicznych, co prowadzi do racjonalizacji kosztów i zapewnia kontrolę terminowych dostaw.

KemConnect™ P Optimizer – zautomatyzowana redukcja fosforu, to rozwiązanie wydajnej i niezawodnej optymalizacji dawki koagulantu w procesie chemicznego usuwania fosforu z wykorzystaniem inteligentnego algorytmu opartego na pomiarach online fosforanów i przepływu pozwalającego na kontrolowanie kluczowych parametry ścieków oczyszczonych.Technologia KemConnect™ P Optimizer pozwala na zdalne monitorowanie i rejestrowanie procesu oraz umożliwia jego kontrolę, nawet przy zmieniających się warunkach wejściowych układu, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu pozwalając ochronić środowisko przy najniższych całkowitych kosztach.

KemConnect™ SD – zautomatyzowane odwadnianie osadów, to wydajna technologia chemicznej obróbki osadu oparta na wykorzystaniu pomiarów w czasie rzeczywistym najnowszych analizatorów gęstości osadu, gęstości placka i stężenia zawiesiny w odcieku, pozwalająca na zoptymalizowanie dawek stosownych chemikaliów i redukcję kosztów procesu. Oferuje stabilny proces 24/7, umożliwiając oszczędność energii i redukcję emisji CO2. Usługa obejmuje wybór i dostawę chemii, zapewnienie sprzętu, zalecenia dotyczące optymalnych punktów dawkowania oraz dostosowany indywidualnie dla klienta system raportowania. Platforma KemConnect umożliwia ciągłe monitorowanie wszystkich istotnych parametrów procesu, wydajności układu i oszczędności kosztów w czasie rzeczywistym.

KemConnect™ OCC – redukcja odorów i korozji, to zautomatyzowane rozwiązanie do kontroli odorów i korozji w systemach kanalizacyjnych. Oferujemy pomiar online siarkowodoru (H2S) z rejestracją danych wraz z doborem optymalnych punktów dozowania. System obejmuje także dostawę kompletnego zestawu dozującego wraz z możliwością zdalnego monitorowania i sterowania wydajnością pompy dozującej. Ciągłe monitorowanie stężenia siarkowodoru w czasie rzeczywistym i precyzyjne dozowanie chemii pozwala na skuteczne usuwanie poziomu siarkowodoru w sieciach kanalizacyjnych jak również pozwala na oszczędności kosztów eksploatacyjnych i zapewnia bezpieczeństwo pracy dla obsługi.

KemConnect™ DEX – kompletny, bez-chlorowy system dezynfekcji, to szybka i bezpieczna metoda dezynfekcji ścieków, wody przemysłowej i wód deszczowych. Technologia DEX opiera się na właściwościach kwasu nadmrówkowego (DEX-135), powstającego z połączenia dwóch prekursorów, tj. stabilizowanego nadtlenku wodoru i katalizowanego kwasu mrówkowego. Kwas nadmrówkowy DEX-135 może być produkowany wyłącznie w miejscu prowadzenia procesu dezynfekcji. Szczególna konstrukcja jednostki mieszająco-dozującej umożliwia uzyskanie DEX-135 o pożądanym, wysokim stężeniu (około 13,5-14%) w bardzo krótkim czasie oraz bezpieczny jego transfer do miejsca dawkowania.

Jednostka mieszająca zawiera wbudowany reaktor, pompy dozujące, jednostkę sterującą procesem i system awaryjnego płukania. Wszystko jest starannie wpasowane do łatwo dostępnego kontenera zapewniając bezpieczne i w pełni zautomatyzowane funkcjonowanie przy minimalnej konserwacji. Technologia DEX jest to wysoce efektywna dezynfekcja przy konkurencyjnych kosztach.

Nowoczesne technologie w oczyszczaniu ścieków

Nasi technolodzy i eksperci IT są w stanie przygotować rozwiązanie dostosowane do Państwa obiektów i potrzeb – „na wymiar”.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Osoba do kontaktu: Paweł Miler | tel: +48 600 23 24 25