Kompleksowe rozwiązania aplikacji chemikaliów

na obiektach wodno-ściekowych

WDROŻENIA
wspólnie z klientami, bezpośrednio na obiektach, identyfikujemy problemy i potrzeby rozwoju, testujemy różne warianty rozwiązań, optymalizujemy i wprowadzamy wybrane rozwiązania do eksploatacji.

DBAŁOŚĆ O KLIENTA
organizujemy testy laboratoryjne, techniczne, dostawę sprzętu magazynowo – dozującego (jeśli jest taka potrzeba) oraz całą logistykę dostaw. Reagujemy na zamówienia telefoniczne w ciągu trzech dni roboczych. Dla mniejszych klientów zorganizowaliśmy siec dystrybutorów mogących dostarczyć dowolną ilość każdego z naszych produktów.

ROZWÓJ PRODUKTÓW I TECHNOLOGII
opracowujemy „Tailor-made” (dopasowane do potrzeb klienta) produkty optymalizujące procesy w zależności od jakości surowca i pożądanych efektów (technologicznych, ekonomicznych). Wchodzimy z naszymi produktami do innych zastosowań niż woda i ścieki – do przemysłu papierniczego, kosmetycznego, spożywczego, chemicznego, budowlanego itp.

SEMINARIA I KONFERENCJE
Dzielimy się wiedzą: doroczna konferencja w zakresie wymiany doświadczeń eksploatacyjnych na temat wprowadzania chemii na oczyszczalniach ,ścieków, co dwa lata organizowane seminarium dla technologów wody pitnej odnośnie nowości w zakresie koagulacji, tematyczne seminaria lokalne na tematy dotyczące konkretnych aplikacji (systemy antyodorowe, rekultywacja jezior, koagulanty w gospodarce osadowej itp. ). Wydajemy książki – materiały konferencyjne oraz informator WODNY ŚWIAT