Kemipol konsekwentnie wdraża politykę stałego rozwoju, rozszerzając swoje obszary zainteresowań. Oto kilka z nich:

  • Widząc ważność tematu energetyki na oczyszczalniach ścieków opracowaliśmy rodzinę produktów (BDP) opartych na solach żelaza z dodatkiem mikroelementów pomagających w pracy bakteriom wytwarzającym biogaz w WKF-ach bądź w komorach do produkcji gazu w biogazowniach. System polega na doborze mikroelementów które mogą zintensyfikować produkcje biogazu, dostawę odpowiednio zaprojektowanej dla danego miejsca produktu oraz ewentualną instalację systemu monitorującego proces.
  • Koagulacja jest procesem istotnym w przemyśle kosmetycznym. Opracowany specjalny produkt dla tego przemysłu (ACH) spełnia wszelkie wymogi odnośnie aplikacji do kosmetyków i posiada wszelkie dopuszczenia w tym zakresie
  • Różne procesy przemysłowe w których konieczne jest korekta pH oraz koagulacja – połączenie tych dwóch procesów zapewniają koagulanty z serii SAX, aplikacje dobierane są indywidualnie, wspólnie z klientem. Jakość produktu zależy od wymogów klienta i może być bardzo wysoka (szczególnie jeśli chodzi o czystość). Przykładem takiego procesu jest końcowa obróbka powierzchniowa przy produkcji bieli tytanowej (tam SAX współpracuje z ALS-em)
  • Szereg koagulantów i polimerów ma zastosowanie w przemyśle materiałów budowlanych (kleje, farby, dodatki do cementu i betonów, …). Oferujemy specjalne jakości, dostosowane do szczególnych aplikacji jak również uczestniczymy w procesach rozwoju produktów (na życzenie klienta)

Osoba do kontaktu: Joanna Jóźwiak | tel: +48 784 44 65 15  |   jjozwiak@kemipol.com.pl