Koagulacja

Koagulacja jest jednym z podstawowych procesów uzdatniania wody powierzchniowej. Jej optymalizacja jest istotnym elementem technologii stosowanej na SUW, a wymogi stawiane procesowi są coraz większe z powodów wprowadzania bardziej restrykcyjnych norm na wodę pitną oraz dodatkowych elementów technologii (np. filtrów z węglem aktywnym) i kryteriów (np. zmniejszanie korozyjności zapobiegające wtórnemu zanieczyszczaniu wody w trakcie przesyłu do klientów, wydłużanie filtro-cyklu itp.).

Optymalizacja koagulacji objętościowej to dobór właściwego produktu, dawki, czasem punktu dozowania, jak również zmiana koagulantu w zależności od parametrów wody surowej. Zmiany takie podyktowane mogą być względami stricte technologicznymi lub ekonomią procesu. Jakość procesu koagulacji mierzona jest redukcją barwy, mętności, utlenialności, OWO a także minimalizacją resztkowego glinu.
Drugim obszarem zastosowań koagulacji w przypadku uzdatniania wód głębinowych może być koagulacja kontaktowa na filtrach – najczęściej w celu usuwania żelaza i manganu. W takich przypadkach również ogromne znaczenie ma dobór optymalnego produktu i dawki.

We wszystkich działaniach technologicznych dotyczących procesu koagulacji ściśle współpracujemy z technologami klienta – wspólnie przeprowadzając testy porównawcze w laboratorium (dla różnych produktów i dawek) oraz testy wdrożeniowe na obiektach. Jesteśmy do dyspozycji w każdym momencie – gdy pojawiają się zmiany na obiekcie (zarówno podyktowane przez warunki, jak i człowieka) oraz w naszym portfolio (jeśli jego rozszerzenie umożliwia uzyskanie lepszych rezultatów).

Dzięki dopuszczeniu do stosowania do wody pitnej niektórych polielektrolitów produkcji Kemiry, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej zintensyfikować proces koagulacji.