Od marca do października 2017 firma Kemipol Sp. z o.o. realizowała projekt „Stworzenie flokulantów na bazie chitozanu”

W ramach projektu zostały przeprowadzone badania dotyczące procesu modyfikacji produktu odpadowego w postaci chityny krewetkowej do chitozanu. Proces chemo-konwersji oraz efektywności procesu flokulacji powstałego produktu był przeprowadzony przez Centrum Immobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT.

Wyniki projektu umożliwiają stworzenie nowego flokulantu w oparciu o chitozan bazującego na surowcach odpadowych, naturalnych, mających zastosowanie w uzdatnianiu wody w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.


Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

eu_baner