Oczyszczalnia ścieków komunalnych odbywa się przy pomocy grupy urządzeń oraz obiektów technologicznych, które zostały specjalnie przystosowane do oczyszczania ścieków komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji, które są w nich rozpuszczane. Usuwane są też koloidy i zawiesiny przed odprowadzeniem ich do jeziora, rzeki, gruntu czy morza.

Podział oczyszczalni

Oczyszczalnie możemy podzielić na następujące grupy – oczyszczalnie lokalne służą do oczyszczania niewielkich ilości ścieków. Oczyszczalnie centralne sprawdzają się przy oczyszczaniu dużych ilości ścieków, natomiast oczyszczalnie grupowe są odpowiedzialne za oczyszczania ścieków, które zbierane są z określonego regionu.

Oczyszczanie ścieków komunalnych dzielimy na:

Oczyszczalnie biologiczne, czyli takie w których oczyszczanie odbywa się na drodze procesów biochemicznych. Wspomniane procesy biochemiczne są odpowiedzialne za zmniejszenie ilości związków fosforu, zawiesin oraz azotu. Oczyszczalnie hydrobotaniczne są to oczyszczanie ścieków komunalnych, które wykorzystują rośliny pływające takie jak rzęsa wodna. Wykorzystywane są również rośliny zakorzenione takie jak trzcina oraz pałka wodna. Do oczyszczania ścieków komunalnych służą także rośliny swobodnie pływające takie jak hiacynt oraz wywłócznik. Wymienionych układów nie stosuje się przy dużych oczyszczalniach ścieków komunalnych ze względu na znaczne jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni. Kolejne oczyszczalnie, które można wyróżnić to oczyszczalnie chemiczne. W nich oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku wykorzystania środków chemicznych wywołujących określone reakcje, które mają na celu zmniejszyć ilości powstających zanieczyszczeń. Ostatnie z oczyszczalnie to mechaniczne. Oczyszczalnia mechaniczna to taka, w której oczyszczanie ścieków komunalnych ma miejsce jedynie w wyniku procesów fizycznych. Są to procesy takie jak cedzenie, rozdrabnianie, filtrowanie oraz sedymentacja. Oczyszczalnie mechaniczna często jest nazywana oczyszczalnią wstępną. Powodem tego jest fakt, że na jej etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze. Eliminacja następuje przez wykorzystanie separatora tłuszczu, natomiast piasek przy wykorzystaniu piaskownika.