Podpisanie umowy spółki


1990
Pierwsza szarża PIX-u


1992
Pierwsza szarża PAX-u


1996
Pierwsza szarża ALS


2003
Wprowadzenie polimerów na rynek Polski


2003
Powsztanie oddziału Złotniki


2004
Pierwsza szarża FeCl3 w Złotnikach


2005
Wprowadzenie systemu antyodorowego Ferrox


2006
Pierwsza szarża SAX w Policach


2008
Nowa wytwórnia PAX XL19


2009
ACH w Policach


2009
Nowa wytwórnia FeCl3 w Złotnikach


2010
ZŹW na oczyszczalniach ścieków – kompleksowa oferta chemii do usuwania biogenów


2011
Nowy reaktor ACH


2011
Wprowadzenie systemu BDP – wspomaganie produkcji biogazu


2012
Nowy reaktor PIX w Policach


2014
Nowy reaktor PAX w Złotnikach


2015