OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ŚCIEKI KOMUNALNE

Dzięki odpowiedniemu stosowaniu koagulantów, oczyszczalnia może nie tylko uzyskiwać wymagane parametry ścieków na wyjściu, ale minimalizować swoje wydatki ...

więcej

UZDATNIANIE WODY WODA KOMUNALNA

Koagulacja jest jednym z podstawowych procesów uzdatniania wody powierzchniowej. Jej optymalizacja jest istotnym elementem technologii stosowanej na SUW, a wymogi stawiane ...

więcej

GOSPODARKA OSADOWA WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE

Jesteśmy w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy w zakresie przygotowania wody (jak np. przygotowanie wody do procesu odwróconej osmozy w elektrociepłowni)...

więcej

INNE APLIKACJE INNE APLIKACJE

Kemipol konsekwentnie wdraża politykę stałego rozwoju, rozszerzając swoje obszary zainteresowań. Oto kilka z nich: BDP opartych na solach żelaza z dodatkiem ...

więcej

SPRZĘT GOSPODARKA OSADOWA

Spółka Kemipol specjalizuje się w optymalizacji procesów osadowych na oczyszczalniach ścieków. Nasza oferta w zakresie optymalizacji procesów osadowych obejmuje ...

więcej

REKULTYWACJA JEZIOR REKULTYWACJA JEZIOR

Jeziora należą do najatrakcyjniejszych i jednych z najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego Polski. Spełniają one ważną rolę w ekosystemie wodnym ...

więcej

Misją Kemipolu jest „CZYSTA WODA – CZYSTE ŚRODOWISKO”

Nasze produkty i aplikacje służą głównie uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków i dodatkowo wychodzimy poza te zastosowania. Interesuje nas czyste powietrze, zdrowe środowisko naturalne, lepsza jakość życia. Stąd druga część misji, jej uzasadnienie znajdziecie Państwo przeglądając naszą ofertę.

Zintegrowany System Zarządzania Firmą obejmuje swym zakresem całą firmę i jest narzędziem, dzięki któremu KEMIPOL ma być organizacją realizującą cele strategiczne, rozwijającą się w sposób ciągły i mającą właściwości uczenia się. System ten – z założenia – nie jest elementem stałym, a jego rozwój obejmuje coraz szerszy zasięg dążąc do określenia zasad działania zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

więcej


Aktualności