ZASTOSOWANIE
Dozowanie płynnych koagulantów żelazowych (PIX), glinowych (PAX) jak i ich mieszanek takich jak: FERROX, ALCAT, FERCAT produkowanych przez KEMIPOL, oraz suchych i płynnych flokulantów (polielektrolitów). Koagulanty i flokulanty stosowane są w miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody oraz w przemysłowych procesach technologicznych. Są to główne, ale nie jedyne zalety stosowania naszych chemikaliów, które są stosowane we wszystkich procesach technologicznych strącania chemicznego oraz separacji ciał stałych od cieczy. Dbamy o to, żeby nasze instalacje spełniały dwa podstawowe i ważne dla użytkownika parametry techniczne:

  • Wielkość magazynu odpowiednia zarówno do miesiecznego zapotrzebowania klienta na chemikalia jak i do zdolności transportowych dostawcy (optimum kosztów budowy instalacji i dostaw chemikaliów).
  • System automatycznego sterowania dozowaniem dostosowany do stopnia automatyzacji procesu techno-logicznego klienta.

1.1 Instalacje roztwarzania i dozowania koagulantów PIX, PAX, Ferrox.

Oferta małych, obsługiwanych „ręcznie” instalacji budowanych w KEMIPOLU, dopasowanych wielkością do wymagań klienta, lub w pełni automatycznych importowanych instalacji firmy TOMAL. .

1.2 Instalacje roztwarzania i dozowania koagulantów PIX, PAX, Ferrox.
Oferujemy zestawy, które dozują koagulanty, optymalizując jego zużycie w zależności od potrzeb. Koncepcja KEMIPOLU polega na sprzedaży instalacji, produktu, oraz monitoringu, dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klienta.

1.2.1 Instalacja FERROX.
Oferujemy zestawy, które dozują preparat FERROX, optymalizując jego zużycie w zależności od wybranego parametru (przetworzonego na sygnał pomiarowy). Instalacja pomiaru siarkowodoru FERROX z czujnikiem pomiaru umieszczonej w studzience kanalizacyjnej (ana-liza i rejestracja odczytu czujnika).


Osoba do kontaktu: Paweł Miler | tel: +48 600 23 24 25