Serdecznie zapraszamy na coroczne seminarium.

W tym roku pod hasłem: Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Aplikacje w zakładach komunalnych i przemysłowych.
Seminarium odbędzie się w Arłamowie w dniach: 19 – 21 Września.

Serdecznie zapraszamy.


Wszystkich informacji na temat seminarium udziela
Joanna Witaszek tel.: + 48 784 44 65 15
jwitaszek@kemipol.com.pl