Serdecznie zapraszamy na coroczne seminarium.

W tym roku pod hasłem: Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.

Przegląd wybranych technologii chemicznych.
Seminarium odbędzie się w Jastarni/Gdyni w dniach: 25 -27 Września 2019.

Serdecznie zapraszamy.


Wszystkich informacji na temat seminarium udziela
Joanna Witaszek tel.: + 48 784 44 65 15
jwitaszek@kemipol.com.pl