Seminarium z okazji XXV – lecia KEMIPOLu pt. ”TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW – 25 LAT i SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ” odbyło się w Dźwirzynie, na Bornholmie i w Koszalinie w dniach 21-23.09.2016. Tematyka seminarium była bardzo szeroka – a po wykładach miały miejsce dyskusje w grupach. Nawet na promie na Bornholm dyskusje grupowe prowadzone były w sposób bardzo profesjonalny. Program seminarium – w załączeniu.  W części artystycznej wystąpił zespół Lubelska Federacja Bardów.

Na Bornholmie zwiedzaliśmy lokalną oczyszczalnię ścieków oraz całą wyspę. A w ostatni dzień seminarium – obiekty wodno-ściekowe MPWiK Koszalin oraz firmy ESPERSEN.


fotorelacja z Seminarium: