ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 – PRACOWNIK DO PRAC TECHNOLOGICZNO – IWESTYCYJNYCH

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R., firma KEMIPOL SP. Z O. O., ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zaangażowanie pracownika do prac technologiczno – inwestycyjnych w wymiarze 32 godziny miesięcznie na umowę – zlecenie.