ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017 – PRACOWNIK NAUKOWY

W związku z planowaną realizacją projektu  w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R., firma KEMIPOL SP. Z O. O., ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zaangażowanie pracownika naukowego w wymiarze 49 godz/m-c na umowę – zlecenie.

pobierz plik:


[well type=”well-lg”] [icon type=”glyphicon glyphicon-search” color=”#757575″ fontsize=”13″] Szczegóły zapytania ofertowego
[/well]