W odpowiedzi na zapytanie ofertowe [LINK] w terminie do 27 maja 2016 do godz. 12.00 została złożona jedna oferta.
W wyniku oceny została wybrana do realizacji zamówienia oferta złożona przez:

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych,
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin