Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Firma Kemipol specjalizuje się w oczyszczaniu ścieków przemysłowych. W szerokiej ofercie znajdują się zaawansowane technologie kierowane do przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach przemysłu. Jest to przemysł drzewny, metalurgiczny, tworzyw sztucznych, spożywczy i wiele innych. Proponowane rozwiązania wykonane są z dbałością

Flokulanty

Co to są flokulanty?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw poznać definicję słowa flokulacja.Flokulacja to nic innego jak proces, polegający na tym, że drobne ziarna, które są zdyspergowane w wodzie albo też w innej cieczy, ulegają agregacji. …

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Oczyszczalnia ścieków komunalnych odbywa się przy pomocy grupy urządzeń oraz obiektów technologicznych, które zostały specjalnie przystosowane do oczyszczania ścieków komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji, które są w nich rozpuszczane. Usuwane są też koloidy i zawiesiny przed odprowadzeniem ich

Odwadnianie osadów

Odwadnianie osadów ściekowych to bardzo istotny element procesu przeróbki osadów, który ułatwia dalszą przeróbkę. Dzieje się tak dzięki zredukowaniu masy objętości osadów.

Odwadnianie osadów ściekowych

Odwadnianie ma na celu podział osadu na suchy placek oraz pozbawiony zawiesin, czysty filtrat. Proces …

Zagęszczanie osadów

Chcąc zrozumieć użyteczność przeróbki osadów ściekowych, należy zrozumieć jak powstają osady ściekowe. Warto zatem zapoznać się z takimi zwrotami jak dopływ, osadnik wstępny, reaktor biologiczny, osadnik wtórny i odpływ. Oczyszczanie ścieków zawsze jest powiązane z powstawaniem osadów. Takie osady trzeba